Level Up Your Game – Tekken Tutorials and News –

Tag: ut xiv

  • Ultimate Tournament – Day 1 – MM Results

    Bronson vs GreenLei – Beer Match – 5-0 Bronson Bronson vs JDCR – FT3 – 3-2 Bronson Rip vs NeoNinja – FT5 – 5-1 Rip Fab vs VZ (El Negro) – FT5 – 5-0 El Negro Fab vs VZ (Jackson) – FT5 – 5-3 Fab Fab vs VZ (Jun/Asuka) – FT5 – 5-4 VZ The […]